Aquests primers dies estem fent moltes activitats de coneixença i de confiança amb els infants amb l’objectiu de fomentar la cohesió de grup.