L’Ajuntament d’Artés, des de l’Àrea de Serveis Socials, inicia un projecte d’infància anomenat Aula socioeducativa, un espai educatiu, inclusiu i dinàmic.

Què pretén?

Aquest Servei té com a finalitat l’atenció de les necessitats i demandes socioeducatives dels infants i s’hi realitza una tasca educativa i preventiva. És un recurs que està ubicat a l’entorn de l’infant  i que es basa en una atenció personalitzada mitjançant un treball individualitzat, grupal, familiar, en xarxa i amb la comunitat.

Des de l’aula socioeducativa es vetlla pel desenvolupament integral dels infants a través del treball de les habilitats socials, hàbits personals, hàbits d’aprenentatge, etc., mitjançant una metodologia participativa i promovent activitats lúdiques, dinàmiques i integradores com ara jocs, activitats esportives, tallers, etc.

Què es fa a l’aula socioeducativa?

  • Atenció i suport a infants i famílies.
  • Suport i seguiment escolar.
  • Educació en el lleure.
  • Educació per la salut.
  • Promoció de l’autonomia.

Què ofereix?

Atenció dos dies a la setmana en dilluns i dimecres durant dues hores a la tarda, de 17:15h a 19:15h.

El servei compta amb una educadora social que és qui realitzarà la tasca socioeducativa.

 

A qui va adreçat:

A Infants entre 4 i 12 anys prioritzant aquells infants amb més necessitats d’integració i socialització. Té 20 places repartides en dos dies d’atenció i dues franges d’edat diferenciades.

 

On s’ubica el servei?

A l’edifici La Cruïlla d’entitats.

20160201_155019_resized